مربیان

 Mentoring 

 مصطفی نقی پورفر
مصطفی نقی پورفر کسب و کار
m.naghipour@trigup.com
مشاور مدیر عامل شرکت فناپ
شهاب جوانمردی
شهاب جوانمردی کسب و کار
s.javanmardi@trigup.com
مدیر عامل شرکت فناپ
حامد ساجدی
حامد ساجدی کسب و کار
h.sajedi@trigup.com
مدیر عامل شرکت شناسا
سید حمید رضا علوی
سید حمید رضا علوی کسب و کار
h.alavi@trigup.com
معاون اجرایی شرکت شناسا
داوود شیخان
داوود شیخان کسب و کار
d.sheikhan@trigup.com
فاندوران
حسین اسلامی
حسین اسلامی کسب و کار
h.eslami@trigup.com
مشاور مدیر عامل شرکت فناپ
حمیده حبیبی
حمیده حبیبی کسب و کار
h.habibi@trigup.com
مشاور بازاریابی الکترونیکی
محسن اکبری موید
محسن اکبری موید کسب و کار
m.akbari@trigup.com
مدیر عامل شرکت بهکاوان نوآور آرنا
مسعود زمانی
مسعود زمانی کسب و کار
m.zamani@trigup.com
مدیر توسعه کسب و کارهای نوین شرکت اپسان
احسان رفیعی
احسان رفیعی کسب و کار
ehsan.rafiee@trigup.com
مدیر بانکداری دیجیتال شرکت داتین
حمیدرضا قاضی‌مقدم
حمیدرضا قاضی‌مقدم کسب و کار
H.Ghazimoghadam@trigup.com
مدیر ارتباطات شرکت فناپ پرداخت
عباس یزدان پناه
عباس یزدان پناه فنی
A.Yazdanpanah@trigup.com
مدیر تولید نرم ‏افزار پرداخت شرکت فناپ پرداخت
سید صابر امامی
سید صابر امامی کسب و کار
S.Emami@trigup.com
هیات مدیره شرکت بهکاوان نوآور آرنا
معصومه رضوی
معصومه رضوی کسب و کار
M.Razavi@trigup.com
کارشناس حوزه پرداخت و گردشگری
محمدرضا نوروزی
محمدرضا نوروزی کسب و کار
Mr.Nouroozi@trigup.com
معاون بازاریابی شرکت شناسا
زهرا وصله چی
زهرا وصله چی کسب و کار
a.vaslehchi@trigup.com
مدیر اجرایی تریگ آپ