مربیان

 Mentoring 

 مصطفی نقی پورفر
مصطفی نقی پورفر مدیر مرکز نوآوری و فناوری فناپ
m.naghipour@trigup.com
مدیر مرکز نوآوری و فناوری فناپ
شهاب جوانمردی
شهاب جوانمردی مدیر عامل شرکت فناپ
s.javanmardi@trigup.com
مدیر عامل شرکت فناپ
حامد ساجدی
حامد ساجدی کسب و کار
h.sajedi@trigup.com
کسب و کار
سید حمید رضا علوی
سید حمید رضا علوی کسب و کار
h.alavi@trigup.com
مرکز نوآوری و فناوری فناپ
محمودرضا فرهادی
محمودرضا فرهادی کسب و کار
m.farhadi@trigup.com
برسام
محمد شمالی
محمد شمالی کسب و کار
m.shomali@trigup.com
فناپ
داوود شیخان
داوود شیخان کسب و کار
d.sheikhan@trigup.com
فاندوران
حسین اسلامی
حسین اسلامی کسب و کار
h.eslami@trigup.com
فناپ
رضا صابری انصاری
رضا صابری انصاری کسب و کار
r.saberi@trigup.com
فناپ
حمیده حبیبی
حمیده حبیبی کسب و کار
h.habibi@trigup.com
فاندوران
ایلیا وکیلی فنی
i.vakili@trigup.com
اتیک پارس
محسن یوسف پور
محسن یوسف پور کسب و کار
m.yousefpour@trigup.com
فناپ
محسن سیدین
محسن سیدین کسب و کار
m.seyedain@trigup.com
شناسا
محسن اکبری موید
محسن اکبری موید کسب و کار
m.akbari@trigup.com
آرناتک
مسعود زمانی
مسعود زمانی کسب و کار
m.zamani@trigup.com
نوپاد
احسان رفیعی
احسان رفیعی کسب وکار
ehsan.rafiee@trigup.com
داتین
رضا حقیقی
رضا حقیقی فنی
Reza.Haghighi@trigup.com
فناپ
حمیدرضا قاضی‌مقدم
حمیدرضا قاضی‌مقدم کسب و کار
H.Ghazimoghadam@trigup.com
اتیک پارس
عباس یزدان پناه
عباس یزدان پناه فنی
A.Yazdanpanah@trigup.com
اتیک پارس
سید صابر امامی
سید صابر امامی کسب و کار
S.Emami@trigup.com
فناپ
معصومه رضوی
معصومه رضوی کسب و کار
M.Razavi@trigup.com
اتیک پارس
محمدرضا نوروزی
محمدرضا نوروزی کسب و کار
Mr.Nouroozi@trigup.com
کسب و کار