weblog.php مرکز شتابدهی Trig Up
  • تاریخ: 1395-8-4
  • دسته: دسته بندی نشده

شتاب‌دهنــــــــده، مجموعه‌ای از خدمات مختلف و متنوع را به استارت آپ های نوپای دارای ایده های خوب ارائه می‌دهد، که همین مساله باعث رشد سریع استارت آپ ها میشود.

  • تاریخ: 1395-7-19
  • دسته: دسته بندی نشده

شتاب‌دهنده، مرکزی است که امکان رشد سریع و صحیح شرکت‌های استارت‌آپی را مهیا می‌سازد

  • تاریخ: 1395-7-19
  • دسته: دسته بندی نشده

بسیاری از کارآفرینان به راستی نمی دانند که راه اندازی و به موفقیت رساندن یک کسب و کار بر اساس یک ایده جدید، تا چه اندازه ممکن است دشوار و زمانبر باشد، و به چه منابعی نیاز خواهد داشت.

  • تاریخ: 1395-6-24
  • دسته: دسته بندی نشده

چرخه دوم شتابدهی تیم‌های راه‌یافته به تریگ‌آپ از همین هفته کار خود را آغاز کرد.

  • تاریخ: 1395-5-16
  • دسته: دسته بندی نشده

با مشخص شدن ایده های حاضر در سیکل دوم، از امروز شنبه 16 مرداد ماه 1395 دوره دوم پیش شتاب دهی آغاز گردید.